Børn med positive forældre får færre hulrum, siger videnskab

Kunne din forældrestil påvirke dit barns sandsynlighed for en god tandundersøgelse? En ny undersøgelse siger ja. Faktisk fandt forskere, at børn med mere støttende forældre faktisk havde færre hulrum, sammenlignet med de børn, hvis forældre var mere negative til deres opførsel.

For at gennemføre deres undersøgelse analyserede forskere forældrerollen og børnenes adfærd hos 132 forældre / børnegrupper på Nationwide Children's Hospital i Columbus, Ohio under deres første tandlægeaftale. Børnene i studiegruppen var i alderen 3 til 6 år gamle.

Autoritative forældre, der leverede disciplin og vejledning, mens de tillader barnet en vis frihed, blev sammenlignet med tilladte forældre, der ikke kontrollerede deres barns beslutninger og ignorerede forkert adfærd. Undersøgelsesdataene viste, at 80 procent af børnene med autoritative forældre havde hulrum, sammenlignet med 97 procent af børnene med tilladte forældre.